ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук Първа глава

Първа глава

откъси от книги

Николай Лесков

Христос на гости у мужика

Настоящият разказ е за това как самият Христос дошъл на гости за Рождество у един мужик и на какво го научил – чух този разказ от един старец сибиряк, на когото пък тази история му е лично известна. Каквото ми разказа, това и ще предам с неговите думи.

Михал Вивег

Мафия в Прага

В основата на романа са престъпления, действително случили се в Чехия, а паралелите с българската действителност са смайващо явни. Откъс от трилъра на популярния чешки писател, издаден от „Парадокс“.

Асен Игнатов

Психология на комунизма

Класическият труд на проф. д-р Асен Игнатов е написан на немски език и издаден в Западна Германия през 1985 г. И до днес той е сред най-проникновените изследвания по темата. В България излиза в малък тираж през 1991 г., второто му издание през 2013 г. е дело на НБУ. Писателят Димитър Бочев за книгата.

Иван Богданов

За критическия дух

Публикуваме текстове на Иван Богданов от книгата „За критическия дух. Критика и публицистика. 1945-1946“, изд. „Кралица Маб“, както и част от студията на Пламен Дойнов, съставител на сборника заедно с Михаил Неделчев.

Ейбрахам Джошуа Хешел

Човекът не е сам

Публикуваме откъс от популярната книга на един от водещите еврейски мислители на ХХ век, която представя неговите схващания за връзката между човека и Бог.

Пламен Дойнов

Тайната публичност на самиздатския архив

Откъс от студията на Пламен Дойнов, публикувана като критическо приложение в сборника „Самиздат. 1963–1966“ (изд. „Кралица Маб“, 2016), и стихотворения от Веселин Тачев, Йордан Трендафилов и Димитър Вятовски.

Людмил Станев

Криле на желанията

Представете си в едно забутано село, в което времето почти е спряло, есен. Наоколо гори, селото е в равното. Есен е, вятърът разхожда разни листа по пустия площад. Тихо е.

Грегоар Делакур

Писателят и семейството

Откъс от първия роман на Грегоар Делакур „Писателят и семейството“ (изд. „Факел експрес“, 2016 г.).

Иван Станков

Жълтата библейска жега

Лирическите персонажи на Борис Христов са закрепени към някаква смазваща библейска жега... в стихотворенията се промушват деколорирани фрагменти в сепия, в които пясъкът и пепелта придават видимост на вятъра.

Венцеслав Константинов

ГЬОТЕ: В НАЧАЛОТО БЕ ДЕЛОТО…

Прочетете встъпителното есе от книгата на Венцеслав Константинов „Мъглявини и светила. Немски литературни простори”, която е готова за публикуване.