ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Радослав Чичев

Идеята за съдба

Разговор с Валери Валериев за новата му стихосбирка „Засечка“ и за самотата, предопределението и рухването на илюзиите.

Роман Ингарден

Естетическото

Роман Ингарден, един от най-важните евро­пейски феноменолози, не е особено познат на нашата публика. Изда­телска къща КХ – Критика и Хуманизъм го представя като естетик с негови ключови теоретични текстове, преведени от проф. Правда Спасова. Отделено е място и на конкретни анализи на различни жанрове.

Портал Култура

Конкурс на Портал Култура 2021 за проза и хуманитаристика

Портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и хуманитаристика. Срокът за кандидатстване е до 31 март 2021 г.

Марин Георгиев

Балканджи Йово като Иисус

Подир Йовков никой не е вкарвал така мощно в човешката съдба, в романовата тъкан Бога, както Весела Ляхова в „Бежанци“.

Приказки за света, който трябва да се промени

„Три приказки“, Умберто Еко, илюстрации Еудженио Карми, превод от италиански Нева Мичева, издателство „Лист“, 2020 г.

Боян Магът

Вечен пътник

„Боян Магът беше представител на една изчезваща „духовна порода“ българи, които общуваха с интелигентна сдържаност, с мекота и чувство за хумор и се отнасяха извънредно учтиво и внимателно със своя събеседник.“ Откъс от книгата със спомени, документи и писма, посветена на Боян Гацов, известен с литературния псевдоним Боян Магът, издадена от „Рива“. Съставители са Румяна Пашалийска и Иван Гацов.

проф. Милена Цанева

В настоящето е вградено миналото

Проф. Милена Цанева разказва спомени в книгата си „Броеница. Из гънките на паметта“ (издателство „Колибри“). С нея разговаря Мария Митева.

Пазителят на храма

Венцеслав Николов, „Пазачът от Клапхолтал“, издателство „Изток-Запад“, София, 2020 г.

Велимир Хлебников

Творения

Излиза първото самостоятелно издание у нас с творби от руския поет авангардист Велимир Хлебников (1885–1922). Книгата е дело на издателство „Факел експрес“. Съставител, редактор и автор на послеслова е Георги Борисов. Преводачи са Бойко Ламбовски, Георги Борисов, Иван Тотоманов, Кирил Кадийски, Надя Попова. Художник – Кирил Златков. Публикуваме текста на Георги Борисов.

Михаил Вешим

Родителска среща

„Първите 20. Подбрани разкази от първите 20 години на XXI век“, съставител Александър Шпатов, издателство „Сиела“, София, 2020 г.