Стоян Андов

Стоян Андов е роден през 1935 г. в с. Кавадарци, което тогава е в границите на кралство Югославия. Завършва икономическия факултет на Скопския университет, има и магистърска степен от Белградския университет. Бил e подпредседател на Републиканския изпълнителен съвет, член на македонската делегация в Събранието на републиките и покрайнините и член на федералното правителство за три мандата. От 1987 до 1991 г. е посланик на Югославия в Ирак. Председател е на Либералната партия на Македония. Той е първият председател на Събранието на република Македония (1991–1996), като заема този пост и повторно (2000–2002). Избиран е и за заместник-председател на Либералния интернационал. 

Българският меморандум и фалшификатите

В Меморандума няма нито ред за черните страници в българската история. Не се споменава, че царете Фердинанд и Борис III са изпратили на смърт почти половин милион българи, за да се пролеят потоци от българска кръв по бойните полета на Втората балканска и Първата световна война, а дори и през Втората световна война. В тези събития цветът на българската младеж беше осакатен. Македонците и Република Северна Македония сега обаче са обвинявани от България за всичко, което им се е случило по времето на Царска България. [...]