Юдит Зимон

Юдит Зимон е професор по етика в информационните технологии, преподава в университета в Хамбург. Тя изследва етичните, епистемологичните и политическите въпроси в контекста на Big Data (големите данни), изкуствения интелект и дигитализацията. Член е на Германския етичен съвет и на други комисии от учени, които съветват политици, както и говорителка на работната група „Човекът и машината“.


Предизвикателствата на изкуствения интелект

Ние разграничаваме тесен, по-широк и по-силен изкуствен интелект. Силният изкуствен интелект се дефинира по различни начини: някои казват, че съвършената симулация на всички компоненти на човешкия интелект вече е силен интелект. Други свързват понятието с представата за изкуствен интелект, който не само симулира процеса на човешкото познание, а би притежавал също съзнание, разбиране или емоции. Някои отричат, че последното ще стане възможно, а други казват, че това не може принципно да се изключи. [...]