Наташа Ноева

Наташа Ноева е завършила изкуствознание в Националната художествена академия в София. От 2018 г. е докторант в Института за изследване на изкуствата, БАН. Основни професионални направления: живопис, скулптура, галерията като институционален център на художествения живот. Публикува статии за съвременното българско изкуство в Бюлетина на СБХ, в. „Култура“, „Литературен вестник“, сп. „Проблеми на изкуството“ и др. През 2017 г. реализира проекта „От проект до обект“ (изложба скулптура и рисунка) в Берлин. Куратор е на ретроспективната изложба на Виолета Гривишка-Танева, СБХ.

Светът на Надя Текнеджиева

В одухотворени образи от порцелан и фотография Надя Текнеджиева представя своето разбиране за живота и за изкуството като душевен пристан. Фини, изящни, елегантни, изчистени и изведени като форма, концепция и философия, творбите ѝ са модернистична образност на лирично-меланхолична действителност, пресечна точка на сенки, форми и причудливи структури, флорални мотиви и пейзажи, родени от реалността или от авторовото въображение. Текнеджиева съчетава различни медии – порцелан и фотография... [...]

Функции на състоянието

Националните есенни изложби в Пловдив възникват през 60-те години на ХХ век, като форумът неизменно запазва своите първоначални цели като място за заявяване на позиция. Есенните изложби през 2023 г. чрез текстуално изразена програма с мотото „Функции на състоянието“ целят общение и дискусия. В концептуалния подход на проф. д-р Галина Лардева, куратор вече за единадесета поредна година, е залегнало убеждението, че всяко издание трябва да се основава на абсолютната свобода на артиста... [...]

Лирични пътешествия

Интересни трансформационни и художествени задачи си поставя в изложбата си „Вътрешни състояния – кораби и острови“ Надя Текнеджиева. Създадените през последните две години творби изпълниха през август камерното пространство на столичната галерия Integrated artists. Тя е известна от 2016 г. като електронна платформа за съвременни автори, но вече три години предоставя пространство за изява на млади и утвърдени творци на изящното и приложното изкуство. [...]

Прагове и белези

Ангел Гешев, Венцислав Шишков, Даниел Мирчев, Димитър Христович, Лиляна Караджова, Мирослав Живков, Нора Ампова, Светозар Бенчев и Явора Петрова представят своите творчески проекти в Балабановата къща, Къща „Хиндлиян“ и Къща „Мексиканско изкуство“ в Старинния Пловдив За девета поредна година куратор и артистичен директор на събитието е проф. Галина Лардева, която този път фокусира концепцията си върху „праговете като демаркационна линия между пространства, височини, време, състояния...“. [...]