Йордан Палежев

Йордан Палежев е поет и литературен историк. Роден е през 1940 г. в село Красен, Русенско. Завършва гимназия в Русе и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност български език и литература. Изключен е от Университета през януари 1966 г. „за организиране на сатирично четене с реакционно съдържание“. Първата му стихосбирка – „Слънчев процеп“, 1987 г., е задържана за печат 15 години. Изследовател на публицистиката на Захарий Стоянов, той публикува през 2005 г. „Непознати страници. Материали от личния архив на З. Стоянов. Поборници-държавници“.

Всемирният гражданин

Захарий окайва българите. Но истината е, че чрез създадения от него Таен революционен комитет и в. „Борба“ той подготвя населението от Източна Румелия за безкръвно съединение. Какви предварителни стъпки предприема в чужбина, за да може при успех Европа да приеме този акт на българите, не е доизяснено. Но факт е, че е изпратен човек с особена мисия до Париж, за което свидетелства писмо от архива на Захарий Стоянов. Има и верни поддръжници сред българските студенти във Франция, Белгия и Германия. [...]