Шантал Делсол

Шантал Делсол (род. 1947 г.) е френска философка и есеистка. Член е на Академията за морални и политически науки. Тя е практикуваща католичка и колумнист на в. „Фигаро“. Сред по-известните ѝ книги са: „Субсидиарната държава“ (1992), „Възхвала на сингуларността, опит върху късната модерност“ (2000), „Двете Европи“ (2007), „Природата на популизма или Фигурите на Идиота“ (2008), „Идентичността на Европа“ (2010), „Омразата към света. Тоталитаризмите и постмодерното“ (2016), „Залезът на универсалното“ (2020).

Метаморфозата на западната цивилизация

Християнството доста се е изличило в някои страни, особено в западната зона, но пък се разгръща другаде; то си отива и се завръща и днес няма никакво основание да говорим за неговия край. Аз говоря обаче за „християнския свят“, тоест за християнството като цивилизация: става дума за цивилизация, чиито нрави и закони зависят от християнските догми. Тази цивилизация видимо приключва с края на ХХ в. Много малко са вече страните, в които законите и нравите зависят от християнството. [...]

Карикатурите: правото и моралът

Свободата предполага отговорност. Нашата свобода е право – то е вкоренено в нашите основополагащи принципи, затова варварите не са в състояние да го премахнат. Но тя също така е „въоръжено право“ – на разграничаване, на умереност, на отговорност. Свободата на словото е не просто в това да кажеш на висок глас каквото и да е, упорствайки в неща, които биха разгневили събеседника. В неограниченото разпространение на карикатурите на Мохамед има нещо детинско, което твърде елементаризира цялото това начинание. [...]