Асен Игнатов

Асен Игнатов (1935–2003) завършва философия в Софийския университет, където от 1965 г. е асистент по формална логика. Заради книгата си „Тъга и порив на епохата“ (1968) е уволнен. През 1972 г., след участие на конгрес в Брюксел, иска политическо убежище. Работи в Хусерловия архив в Лувенския университет. Защитава докторат върху „Хайдегер и философската антропология“ (1979). От 1980 до 1988 г. е редактор в радио „Дойче Веле“. През 1988 г. постъпва във Федералния институт за източноевропейски и международни изследвания в Кьолн. На български език са издадени книгите му: „Психология на комунизма“ (1991, 2012), „Антропологическа философия на историята“ (1998), „Структура на историческото познание“ (2020). Доктор хонорис кауза на СУ „Св. Климент Охридски“ (1997), носител на орден „Стара планина“ (2000). До края на годината в поредицата на ИИБМ ще излезе том с негови студии за Източна Европа и Русия, част от който е и настоящият текст.

Русия и Европа

Враждебност или подозрение към Западна Европа днес изпитват не само неославянофилите и църковните фундаменталисти, но и комунистите. И КПСС беше антиевропейска – както в смисъла на антилиберална идеология, така и в смисъла на отхвърляне на европейското политическо обединение. По време на комунистическото управление комунистите отхвърляха обединена Европа, защото я виждаха като „инструмент“ или „трамплин“ за САЩ, техния основен враг. Тогава тази неприязън към Европа беше изразена директно и просто. [...]