Боян Знеполски

Проф. Боян Знеполски (род. 1968 г.) е ръководител на катедра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Преводач на книги на Морис Мерло-Понти и Милан Кундера. Автор на монографиите: „Херменевтични парадигми“ (2004), „Пределите на субекта“ (2007), „Епоха на разломи. Криза на идентичностите и социална критика“ (2020).


Съпротива чрез философия

Асен Игнатов принадлежи към второто поколение български интелектуалци, чието решение да се посветят на философията след установяването на комунистическия режим е рисковано начинание. През 50-те и 60-те години в Източна Европа философията заема престижно място в университета. Нейната задача е да защитава и обогатява марксизма-ленинизма като официална държавна идеология в променящия се исторически контекст. В този смисъл философстването не е било лично дело, а напротив – политическа и безлична дейност... [...]