Към нов хуманизъм

Небивалата здравна криза, която преживяваме, поставя множество фундаментални въпроси. Един от най-острите сред тях е за подбора на онези, които се налага да бъдат лекувани. Удължаването на живота и демографската структура на много държави допълнително изострят проблема с оглед на принципите на ефикасност и рентабилност, от които се ръководят съвременните общества. Гръцката и римската цивилизация са „осветили“ семейството и мъдростта на възрастните, докато днес цари социален безпорядък... [...]