Люк Фери

Люк Фери (род. 1951 г.) е изтъкнат френски философ. Бил е министър на младежта, образованието и науката (2002–2004 г.). На български са преведени книгите му: „Мъдростта на модерните“ (в съавторство с Андре Конт-Спонвил“, „Да се научим да живеем“, „Трансхуманитарната революция“, „Красивата история на философията“. Той взе участие с доклад в 23-тото издание на форума „Софийски диалози“, посветен на Цветан Тодоров, под научното ръководство на Ивайло Знеполски и Александър Кьосев.

Три основни черти на нашето време

Характерно за изминалия ХХ в. е цялостната деконструкция на традиционните ценности и авторитети, без аналог в историята. На деконструкция бе подложена тоналността в музиката, видимостта в живописта, традиционните правила в романа, театъра, танците, филмите, различните форми на онова, което в духа на 68-а наричахме „буржоазен морал“. Накратко, всички традиционни ценности минаха през шредера на деконструкцията. Не изпитвам никаква носталгия. Опитвам се да разбера какво се е случило. [...]