Фолкер К. Дьор

Проф. д-р Фолкер К. Дьор ръководи Катедрата по нова немска литература в Дюселдорфския университет „Хайнрих Хайне“. Публикациите му са посветени на немскоезичната литература от XVIII до XXI век, по-конкретно на автори като Лесинг, Гьоте, Шилер, Хайне и на теми като „бюргерския реализъм“ и „мита в следвоенната германска литература“. Изследователските му интереси понастоящем са насочени към посочения период и по-специално към литературата и естетиката на т.нар. Ваймарска класика.

Малкият Цахес, наречен Цинобър

Вероятно идеята всичко да започне с подаръка на феята е осенила Хофман след прочита на някои френски приказки за тези фантастични създания. А обстоятелството, че под владичеството на княз Барзануф не могат да съществуват никакви феи, тъй като предшественикът му Пафнуций е въвел Просвещението и официално ги е прогонил, е първият знак, че в приказката на Хофман ще иде реч (също и) за критика на Просвещението. [...]