Милан Кундера

Милан Кундера е роден през 1929 г. в Бърно, Чехословакия. От 1975 г. живее във Франция, напускайки родината си след Пражката пролет. Един от най-забележителните съвременни белетристи и експериментатори в прозата. Световна известност постига с книгите си: „Шегата“ (1965), „Смешни любови“ (1969), „Животът е другаде“ (1970), „Валс на раздяла“ (1971), „Книга за смеха и забравата“ (1978), „Непосилната лекота на битието“ (1984), „Изкуството на романа“ (1986), „Завети и предателства“ (1993), „Безсмъртие“ (1989), „Бавно“ (1995), „Самоличност“ (1996), „Незнанието“ (2000), „Празникът на незначителността“ (2014). В края на 2019 г. Чешката република му върна чешкото гражданство, отнето му от комунистическия режим преди 40 години.

Една среща. Фрагменти

Сексуалната свобода у Дейвид Хърбърт Лорънс е нещо като драматичен или трагически бунт. Малко по-късно, у Хенри Милър, тя е оградена от лирическа еуфория. Трийсет години след това, у Филип Рот, тя е само даденост, само ситуация – всеобща, банална, неизбежна, нормирана, нито драматична, нито трагична, нито лирична. Достигнали сме границата. Не съществува никакво „по-нататък“. Вече няма закони, родители, условности, които да се противопоставят на желанието. [...]