Славой Жижек

Славой Жижек (род. 1949 г.) е словенски философ, който се вдъхновява в анализите си на масовата култура от Лакан и марксизма. Основател на Люблянската психоаналитична школа (заедно с Растко Мочник и Младен Долар). На български са преведени книгите му: „Понеже не знаят какво правят“ („Критика и хуманизъм“, 2001), „Паралакс“ („Алтера“, 2010), „Първо като трагедия, после като фарс“ (СУ „Св. Климент Охридски“, 2010), „Как да четем Лакан?“ (Център за психосоциална подкрепа, 2014).

Надзор и наказание? Да, моля!

Мнозина либерални и леви коментатори изтъкват как епидемията, причинена от коронавируса, цели да оправдае и легитимира мерките по контрола и регулацията на населението, досега немислими в западното демократично общество – не е ли тоталната изолация в Италия тоталитарен фантазъм, превърнал се в реалност? Не е учудващо, че Китай е по-подготвен да се справи с катастрофалната епидемия – или поне така изглежда ситуацията на място. Трябва ли от това да заключим, че Китай въплъщава нашето бъдеще? [...]