Валентин Славеев

Валентин Славеев е завършил философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Негови текстове могат да бъдат открити в списание „Страница“, „Литературен вестник“, вестник „Култура“, сайта „Въпреки“. Пише за съвременна българска живопис и родната театрална сцена. Номиниран е две поредни години (2015 и 2016 г.) в конкурса на „13 века България“ за оперативна критика. През 2016 г. печели голямата награда за издаване на стихосбирка на 39-ото издание на националния студентски литературен конкурс „Боян Пенев“, резултат от което е поетичната книга „Възможности“.

Поискани места

Националните есенни изложби са форум с много функции. Той поставя своеобразно огледало в средата на художествената сцена, за да направи преглед на случващото се – гради една цялостна система. Фокусът следва логиките именно на тази система – изложби, които съществуват поотделно, но и влизат в диалог. Систематичността им в последните години съвместява автори, работещи в различни медии. Форумът представя на една сцена утвърдени имена, млади автори, както и такива, които започват своя път. [...]