Милена Шушулова

Проф. д-р Милена Шушулова-Павлова е завършила НМА „Професор Панчо Владигеров“ (1983) и има докторска степен от Нов български университет (2006). Преподава в НБУ, основните ѝ изследователски интереси са в областта на музикалното изпълнителство, клавирната методика, мениджмънта на музикална продукция и музикалното продуцентство. Две нейни книги печелят престижната награда на Съюза на българските композитори, секция Музиколози: Теоретичното наследство на Андрей Стоянов. Източници. Аспекти. Проекции (2007) за 2008-ма година, и Музика и публики. Нови концепции за отвореност (2015) за 2016-а година.

Школата Кабаиванска

Международният майсторски клас на световната оперна прима Райна Кабаиванска в Нов български университет се превърна в уникална школа, с която са свързани плеяда нови ярки имена, стигнали световните сцени. Школата открива и дава път на десетки млади таланти. Традиция е заключителните концерти под диригентството на Найден Тодоров да са очаквани от многобройната публика. Всички са възхитени от това, което прави за младите Райна Кабаиванска, почетен професор и почетен доктор на НБУ. [...]