Ян Асман

Ян Асман е професор по египтология в Хайделбергския университет до пенсионирането си през 2003 г. Гост-професор в Париж, Йерусалим, Йейл и Хюстън. Сред многобройните му книги, някои от които преведени на български, са: „Културната памет“, „Мойсеевото разграничение“, „Мойсей египтянина“, „Египет. Смисъл и история“, „Монотеизъм и космотеизъм“, „Религия и културна памет“, „Смъртта като тема в теорията на културата“, „Вълшебната флейта“, „Томас Ман и Египет“, „Монотеизмът и езикът на насилието“. Носител е на Наградата на германските историци (1998), наградата Зигмунд Фройд за научна проза (2016), Наградата за мир (с Алайда Асман, 2018).


От Виена до Йерусалим

От Виена до Йерусалим

Как от култа може да възникне изкуство? Какви естетически импулси и творчески сили движат процеса на „раждане на изкуството от духа на култа“? Тези въпроси e необходимо да бъдат разгледани чрез примера на един конкретен култ, християнското богослужение, и едно конкретно изкуство, музиката, и то посредством Missa Solemnis от Лудвиг ван Бетовен. Без съмнение Missa Solemnis може да се мери с Меса в си минор от Бах и неговите Пасиони, с „Месия“ на Хендел, Моцартовата Меса в до минор и неговия Реквием. Тя незаслужено попада в сянката на Бетовеновата Девета симфония. Missa Solemnis ми се струва не само образец на класиката, но и на голямото изкуство, израснало от култа. Първоначално замислена за литургическа употреба, в хода на своя необикновено дълъг и мъчителен процес на създаване тя взривява тази рамка не само чрез прекомерната си дължина, а по-скоро чрез огромния си интензитет. [...]