Константин Сигов

Константин Сигов (род. 1962 г.) е украински философ. Директор е на Центъра за европейски изследвания към Киево-Могилянската академия и главен редактор на списанието „Дух и Литера“. Бил е гост-професор в университети в Париж, Станфорд, Женева и Лувен. Автор на книгата „Детството в християнската традиция и съвременната култура“ (2012).

Да кажеш истината

Единственият въпрос, който днес си струва да бъде зададен, е следният: дали сте „за“ или „против“ тази война? Ако не отговорим на този въпрос, мисленето се размива. Всеки трябва да е в състояние да се позиционира. Индивидите, медиите, светът на културата и науката… Лесно е да се организират кръгли маси за Украйна, да се говори за мир, да се организират концерти, но този прекрасен културен парад всъщност скрива агресията. Преди всичко друго всеки трябва ясно да отговори на въпроса за войната... [...]