Александър Балабанов

Проф. Александър Балабанов (1879–1955) е класически филолог, литературен историк, преводач и общественик. Роден е в град Щип, Македония. Още като ученик превежда части от „Илиада“ на Омир и от „Прикованият Прометей“ от Есхил. Завършва класическа филология в Лайпциг и Ерланген (1898–1904). Докторската му дисертация е върху правното положение на античната жена. През 1907 г. е драматург на Народния театър. От 1908 г. е преподавател по класическа литература и филология в Софийския университет. Пенсионира се през 1950 г. Член на Македонския научен институт, изпълнява дипломатически мисии, поверени му от ВМРО (1912–1919 г.). Превежда текстове от Езоп, Сафо, Анакреон, Есхил, Софокъл, Еврипид, Аристофан, Платон, творби на Верлен и „Фауст“ на Гьоте“ и др. Основател на в. „Развигор“ (1921 – 1927). Автор на книгите: „История на класическата литература“, „Облакът като мотив в поезията“, „Любов и поезия“, „И аз на тоя свят“, „Балканският хитрец“.

Мисли за Паисий

Интересна проблема за граматиците: историята на Паисий е написана на един никакъв език. Няма ред с ред някаква логическа еднаквост. И дяволът на филолозите, и най-големият езиковедски детектив и изследовател на текстове не би могъл с приблизителност да определи на кой език пише Паисий, на кой български език пише тоя, който призовава българския народ да си знае езика, да се гордее със своя род. Разбъркан е авторът в езика си, не знае кой път да поеме: славянски ли, български някой говор ли, западен и източен ли? [...]