Ювал Ноа Харари

Ювал Ноа Харари (род. 1976 г.) е израелски историк и писател. Учи средновековна история и защитава докторат в „Иисусовия колеж“ в Оксфорд. Най-известната му книга е „Sapiens. Кратка история на човечеството“, издадена през 2011 г. на иврит, а после и на английски (бълг. превод Ина Димитрова, „Изток-Запад“, 2016 г.) – 20 лекции, в които изследва цялата история на човека – от каменната епоха до технологичната революция през XXI в. Другите му по-известни книги са: „Homo Deus: кратка история на бъдещето“ (бълг. превод Юлия Гешакова, „Изток-Запад“, 2018 г.) и „21 урока за 21-ви век“ (бълг. превод Мариана Шипковенска, „Изток-Запад“, 2019 г.).

Краят на новия мир

Всеки, който изтъква дефектите на либералния световен ред, трябва първо да си отговори на един прост въпрос: имало ли е десетилетие, в което човечеството да е било в по-добра форма, отколкото през 2010 г.? Нима би могло да има сравнение с 1910 г., когато Първата световна война, болшевишките революции и европейските империи жестоко експлоатират голяма част от Африка и Азия? Или с 1810 г., когато Наполеоновите войни достигат кървавия си апогей, а робството все още е било законно в САЩ, Бразилия и в много други страни? [...]