Пиер Манан

Пиер Манан (род. 1949 г.) е френски политически философ, ученик на Реймон Арон. Дълги години е преподавател във Висшето училище за социални науки (EHESS) в Париж. Неговите изследвания са посветени на „политическите форми“ – племе, империя, нация, както и на интелектуалната и религиозна история на Запада. Сред по-известните му книги са: „Раждането на модерната политика“ (1977), „Интелектуалната история на либерализма“ (1997), „Ситуацията на Франция“, „Естественият закон и правата на човека“ (2018). На български език е преведена книгата му „Смисълът на нациите. Раждането на демокрацията в Европа“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2009).

Християнското предложение на Паскал

Атаката на Паскал срещу йезуитите и казуистите е колкото политическо, толкова и религиозно дело. Той представя сам себе си като абсолютно самотен човек, без никаква власт, без да има зад себе си партия, нито обществена позиция, без институционална или професионална обвързаност, безразличен към заплахите, възникнали в резултат на независимостта му. Цялото влияние, което той има, се корени в словото му, цялата му власт се дължи на неговата способност да се справя почтено в ситуация, в която виреят най-объркани мнения. [...]