Атанас Далчев

Атанас Далчев (1904–1978) е един от най-големите български поети на ХХ в. През 1922 г. завършва Първа мъжка гимназия в София. Участник в литературния кръг „Стрелец“ (1926 –1927). През 1927 г. завършва философия и педагогика в Софийския университет. В периода 1928–1929 г. слуша лекции в Парижкия университет. Завършва курс за преподаватели по френски език в Сорбоната. Автор на етапните за българската поезия стихосбирки: „Прозорец“ (1926), „Стихотворения“ (1928), „Париж“ (1930), „Ангелът на Шартър“ (1943). След 1944 г. е обречен на изолация, издържа се с преводи. Редактор в сп. „Пламъче“ (1952–1956). Едва през 1965 г. излизат неговите „Стихотворения“, а през 1967 г. „Фрагменти“. Носител на Хердеровата награда на Виенския университет (1972).


Писмо за вярата

Има хора, които вярват и тази им вяра ги спасява. Моят страх очевидно е признак на недоверие към всички и всичко. Аз винаги имам едно „ами ако“. Разбирам, че това е лошо, вредно, но не мога да направя нищо. Това ми е, изглежда, природата. Но природата е първи навик, както навикът е втора природа – казва Паскал. Аз се надявам, че ще мога да преодолея този „първи навик“. Пиша „ще мога“, а знам, че аз нищо не мога, и чакам. Друг да го промени у мене. Аз намерих един прекрасен израз у апостол Павел: „дълготърпението на надеждата“. [...]