Розмари Стателова

Проф. Розмари Стателова е родена през 1941 г. във Варна. Завършва Средното музикално училище „Д. Христов“ – Варна, и теоретичния отдел на Държавната музикална академия. От 1983 до 2010 г. работи в Института за музикознание (от 1988 г. – за изкуствознание) при БАН. От 1994 до 2007 г. ръководи неговата секция „Етномузикология“. Била е гост-професор в Хумболтовия университет в Берлин и в Университета в Падерборн, Германия. Авторка е на стотици научни студии и статии, както и на книгите „Попмузиката“ (1983 – в съавторство с Ч. Чендов), „Обърнатата пирамида“ (1993), „Преживяно в България: поп, рок, фолк 1990-1994“, „Лятото на българската култура“ (1996, 2016) „Студии за попмузиката“ (1999), „Седемте гряха на чалгата: към антропология на етнопопмузиката“ (2003) и др.

Феноменът естрада

60-те години на ХХ век са времето, когато в България се роди един значителен културен феномен: новата популярна музика, която в този текст наричаме – според тогавашната практика – естрадна. Това не е случайно. Преди всичко „поколението на шейсетте вижда света като нов – и млад... Културната екосистема се върти много по-бързо, отколкото през миналото... Популярната музика, киното и телевизията са пълни с млади хора и все повече се обръщат към тях като към своя публика и пазар... [...]