Читалищата и бъдещето

Решихме в този брой да направим „моментна снимка“ на състоянието на най-масовите културни институти в страната, каквито са читалищата (повече на брой от пощенските станции и от всички здравни и лечебни заведения). Какво показват анализите в броя? Това, че национална политика по отношение на читалищното дело и читалищните библиотеки продължава да няма. Все още си остават само пожелания идеите читалищата да се превърнат в реални „общностни центрове“, където млади и стари да се чувстват като у дома си. [...]