Читалищата: време е за действие!

Читалищата: време е за действие!

Темата за състоянието на читалищата и читалищната мрежа, както и за техния потенциал, изглежда не е била във фокуса на вниманието на последните няколко правителства. Затова е впечатляващо, че настоящият екип на Министерството на културата не само говори за национална политика за читалищното дело, но и предвижда „създаване на национална програма за обновяване на сградния фонд и сценична механизация и техническо оборудване на читалища…“. Да, читалищата имат огромни проблеми с материалната база и оборудване, макар през годините да са инвестирани средства за ремонти тук и там. Има смисъл и от анализ доколко Законът за народните читалища отговаря на съвременните нужди и предизвикателства. Но и в настоящия си вид законът съдържа едно изречение, което често остава непрочетено и неосмислено: „Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи“. Какви са културно-просветните задачи, които държавата е възложила на читалищата? Къде са формулирани тези задачи? Какъв е техният обхват и фокус? Какво очаква държавата от читалищата? А какво очакваме ние – като общество – от читалищата през XXI век? [...]

От читалището към четенето. Разговор с Александър Кьосев

Проблемът с четенето е световен, но в България е особено тежък. Едно от потресаващите неща е, че на въпроса четете ли достатъчно, над 35% казват: не чета и не ми е нужно. Представете си среда, която не стимулира младите хора. Те живеят в свят на електронни игри, мемове и социални мрежи, където се оправят добре, но когато се стигне до четене с разбиране, не са чак толкова грамотни. Това е образователен проблем, но и проблем на културните модели за социализация, които предлага българското общество. [...]

Какво да се промени? Анкета с Емилия Шушарова, Борис Самаринов, Даниела Димитрова, Емилия Лисичкова

След материалната база и оборудването идва проблемът с кадрите и мотивацията им. Да, истина е, че в тази работа трябва да гориш и да я правиш със сърце и душа, но хората в читалищата от десетилетия са на ръба на оцеляването. За да мога да правя това, което правя, няма как да разчитам на читалищната заплата. Поради този факт в читалищата липсват млади и мотивирани хора. Изключително грозно в последните години е как хора, израснали на читалищните сцени, наложиха стереотипа, че читалище е равно на аматьорщина... [...]