Августа Манолева

Августа Манолева е дългогодишен журналист, специалист в Института за български език при БАН.

 

 


Операта в задънена улица. Разговор с Урсула Хорнер

Ние сме малко като в задънена улица. Музиката до момента все още е като отпреди 100 години, застинала от времето на Албан Берг, Шьонберг, Готфрид фон Айнем – тези за мен са пионерите. Ала ние не се върнахме към музиката, останахме при странното задоволство от математическия начин на свързване на нотите. Това не е музика. Музиката е нещо, което ме докосва. Развива моите емоции. Дори и да искаме, ние няма да успеем да образоваме публиката с другото. Хората искат да слушат музика. [...]