Станислава Николова

Станислава Николова е изкуствовед в Софийска градска художествена галерия. Автор в престижни каталози – за Дружеството на новите художници, за Иван Ненов. Дисертацията й разглежда eдин основен проблем в творчеството на Николай Райнов като художник – сецесиона.


 


Приказните светове на Николай Райнов

Като че ли във всичко, създадено от Николай Райнов – писателя, белетриста, драматурга, публициста, художника, критика, преподавателя, теоретика, историка, философа и теософа, личи осъзнат стремеж да бъде разгадано битието на човечеството през различните епохи. Той е първият ни писател, въвел орнаменталната проза в българската литература, а теоретичните му статии върху стила разискват естетическите принципи на декоративност и синтетичност като важна част за развитието на модернизма в България. [...]