Джеймс Батеруик

Джеймс Батеруик е един от водещите арт дилъри и експерти по руски авангард в света. Завършил е Бристолския университет. Започва да продава руско изкуство през 1985 г., работи в редица лондонски галерии преди да стане независим арт дилър през 1992 г. През 1994 г. се мести в Москва, където става единствения чуждестранен член на Руското дружество на частните колекционери. През 2013 г. се присъединява към Лондонското общество на арт дилърите. Изнася лекции по цял свят за руския авангард и автентичността на произведенията, отнасяни към това течение в руското изкуство.


Руският авангард: фалшификати и оригинали

По принцип в света има два пазара – западен и руски. Ако говорим за изкуството от началото на ХХ в., мисля, че 99,9 % от представените на западния пазар неща са оригинали, докато на руския пазар около 95 % от нещата са фалшификати. Макар че думата „фалшификати“ вече не бива да се произнася публично, колкото и да е странно. Ние познаваме произхода на почти всички произведения на руския авангард. Участвал съм в разкриването на крупни измами. [...]