Чавдар Мутафов

Чавдар Мутафов (1889–1954) е архитект новатор и писател авангардист, един от теоретиците на модернизма в България (заедно с Гео Милев и Сирак Скитник). Съпруг на писателката Фани Попова-Мутафова. Завършва машинно инженерство и архитектура в Мюнхен (1922–1925). Автор на модернистичната книга „Марионетки“ (1920 г., с илюстрации на Сирак Скитник), на декоративния роман „Дилетант“ (1926 г.), на „Покерът на темпераментите“ (1926) и „Технически разкази“ (1940). От 1935 г. оглавява училищното строителство в София, негови са проектите на десетина столични училища. След 1944 г. е изключен от СБП. През 1945 г. без съд и присъда е въдворен в ТВО. До края на дните си е под възбрана.

Градоустройствени проблеми на Банския площад

Един от съвсем малкото градоустройствени мотиви, които имаме в столицата, е сигурно поставеният на ъгъл масив на джамията, който разсича монотонността на ул. „Мария Луиза“. Може би тъкмо неправилното положение на джамията, особено с тази хубава аркада, чиято крайна колона дори прекрачва тротоара – един ужас за автора на градоустройствения план на София – може би тъкмо тази неправилност дава и неочаквания чар за окото на идещия от ул. „Мария Луиза“. [...]

Експресионизмът и инфлацията

Никога едно изкуство не е бивало тъй тясно свързано с живота, както експресионизмът в Германия след войната. Годините 1920–1923 бележат шеметното темпо на инфлацията, сякаш иронично съчетана с експресионизма в един символ на безконечно обезценяване. Окото на публиката трябваше да свиква тъй бързо с фантастичните цифри на милиардите и милионите, както и с най-безсмислените форми на новото изкуство; а резултатът беше един: разрушаване из основи на всички ориентири, предразсъдъци, мирогледи. [...]