Жак Жюлиар, Мишел Винок

Жак Жюлиар (род. 1933 г.) е френски историк и журналист, в продължение на 32 години коментатор на сп. „Нувел Обсерватьор“, а днес на в. „Фигаро“. Практикуващ католик, определящ себе си като човек, свързан с левицата. Автор на множество книги, сред които: „Геният на свободата“ (1990), „Левицата и десницата“ (1995), „Речник на френските интелектуалци“ (заедно с М. Винок, 2002), „Изборът на Паскал“ (2003), „Парите, Бог и дяволът. Бернанос и Клодел пред лицето на модерния свят“ (2008), „Шокът Симон Вейл“ (2014), „Духът на народа“ (2017), „Ще излезем ли от Историята?“ (2019).

Мишел Винок (род. 1937 г.) е френски историк, изследовател на политическите и интелектуални движения във Франция. Дългогодишен професор в Института за политически науки в Париж. Печели наградата Медиси за есе за изследването си „Векът на интелектуалците“ (1997), както и наградата Гонкур за биография за книгата си „Мадам дьо Стал“ (2010). Заедно с Жак Жюлиар издават „Речник на френските интелектуалци“ (2002). Сред последните му книги са: „Годините Митеран“ (2018) и „Шарл дьо Гол: бунтовник, обитаващ историята“ (2019).


Краят на интелектуалците?

Интелектуалецът от миналото прехвърляше компетенции и авторитет от своето творчество (литературно, философско, художествено) към областта на политиката, докато съвременният интелектуалец се разполага най-вече в политическото поле; творчеството му е само отправна точка, претекст, маркер. Ако „новите философи“ трябва да останат в историята, то ще е заради битката им за правата на човека, а не заради доста скромното им творчество. [...]