Анда Палиева

Проф. д-р Анда Палиева е музиколог, дългогодишен преподавател по история на музиката в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Автор на „Традициите на старобългарската култура в съвременната българска музика“ (докторска дисертация, Московска консерватория, 1996) и „Homo Musicus между Балканите и Европа“ (2006). Има десетки публикации в български и чужди издания и участия в множество международни музиколожки форуми.

Без рамка

Какъв е Георги Минчев, на кой от множеството разнолики потоци в съвременния музикален океан принадлежи? Как да се направи „портрет“ на личност, която не се вмества в никаква „рамка“? Композитор с широко амплоа, чиито творчески простори обгръщат многообразие от жанрове и сръчно преплетени стилови похвати, композиционни техники и собствени новаторски открития. Той сякаш не следва определени модели, естетически тенденции, „език“ на времето, а сам става такъв „модел“... [...]