Пиер-Андре Тагиеф

Пиер-Андре Тагиеф (род. 1946 г.) е френски политически философ и историк на идеите. Той е изследовател на националпопулизмите, расизма и антисемитизма със световна известност, автор е на термина „ислямо-левичарство“. Сред по-известните му книги са: „Силата на предразсъдъка: върху расизма и неговите двойници“ (1990), „Протоколите на Сионските мъдреци“ (1992), „Заплашената република“ (1996), „Цветът и кръвта“ (2002), „Юдеофобията на модерните“ (2008), „Деколониалната измама. Въображаемата наука и псевдо-антирасизмът“ (2020).

Деколониализмът и сенилността на интелектуалците

Деколониалните идеологии призовават да се скъса изцяло с прокълнатото минало на Франция, и най-вече на Европа и Запада, свеждайки миналото единствено до расизма, до колониализма и империализма. Така те се присъединяват към активните борци за една контраистория, обсебени от деконструкцията на френския национален роман. Те съзират в универсализма, този на юдео-християнството, но и на Просвещението, единствено израз на евроцентризъм, който на всяка цена се стремят да „деконструират“. [...]