Мишел Онфре

Мишел Онфре е френски философ и преподавател в университета в Каен. Автор е на множество книги, сред които: „Трагичната мъдрост“ (2006), „Грижата за удоволствията“ (2009), „Вечерни записки“: за една психоанализа без Фройд“ (2010), както и на една „Контра-история на философията“ в 8 тома. На български е преведена книгата му „Гастрономическият разум“ (2011).


Краят на нашата цивилизация?

Упадъкът на юдео-християнската цивилизация е видим от векове, без тя да стига до края си. Бихме могли да очертаем някои от механизмите на този упадък в един или друг исторически момент – появата на номинализма, който атакува възможността на християнския Бог през Средновековието; преоткриването на Античността през Ренесанса, която показва, че християнският свят не е единствен; появата на Декарт, който прави мисълта светска и препраща по-скоро към разума, отколкото към Бога в опитите да се разбере светът... [...]