Кристиан Болтански

Кристиан Болтански (1944–2021) е художник, скулптор, режисьор, етнолог, мащабните му инсталации представляват архиви на мъртъвци, негови теми са възпоменанието на жертвите на Холокоста, насилието, преходността на човешкия живот, културата на паметта. Болтански е самоук, но става световноизвестен още млад, през 70-те години на миналия век. Тогава се насочва към различни нови техники и средства – използва филми, снимки, често лични, осветени със слаби електрически крушки. През 2010 г. е поканен за самостоятелна изложба в парижкия Гран пале. През 2020 г. центърът „Жорж Помпиду“ му посвещава изложба, замислена като една гигантска творба. Най-точно го описва терминът „концептуалист“. Самият той през 60-те години обича да се определя като представител на „изкуството на действието“, на „рисуването с жестове“, на „абстрактния експресионизъм“. Малко по-късно унищожава повечето си творби и се заема с основната тема, която го вълнува – необходимостта да помним.


След това. Разговор с Кристиан Болтански

Смъртта изведнъж привлече обществения интерес и стана повседневна, което не е характерно за нея. Всъщност ние, хората, не обичаме да говорим за смъртта. Ала от зимата на 2020 г. всяка вечер в новините чуваме актуализираното число на починалите. Това е невероятна промяна в нашето общество. Същевременно по нещо ми напомня на 80-те години, когато изгубих много приятели, заразени с вируса ХИВ. Странно, тогава познавах много хора, които починаха, а от днешните починали, за щастие, не познавам никого. [...]