Гюстав Флобер

Гюстав Флобер (1821–1880) е френски писател, едно от големите имена на реализма през XIX в. Роден е в Руан, където неговият баща, хирург по образование, ръководи местната болница. През 1840 г. заминава в Париж, за да учи право, но никога не завършва образованието си. Пътува много, в периода 1849–1850 г. пътешества из Близкия изток, стига и до Божи гроб. През 1850 г. започва да пише „Мадам Бовари“. Романът излиза на части в „Ревю дьо Пари“ (1856), след което писателят и издателят му са дадени под съд за нарушаване на обществения морал, но са оправдани, а „Мадам Бовари“ има огромен успех. През 1858 г. Флобер заминава за Картаген, за да събира материали за романа „Саламбо“ (1869). Черпейки теми от младостта си, пише „Възпитание на чувствата“ (1869). През 1874 г. издава „Изкушението на свети Антоний“, а след смъртта му излиза незавършеният роман „Бувар и Пекюше“ (1881).


Спомените на един безумец

Кой си ти, читателю? В коя категория се подреждаш – на глупците или на безумците? – Ако можеше да избираш, от суета щеше да предпочетеш втората участ. И ето, питам още веднъж, за какво ни е необходима някоя книга, която не е нито поучителна, нито забавна, която не дава предписания нито за овните, нито за бълхите, нито за Борсата, нито за Бога, нито за дявола, а в нея се разказва за един луд, тоест за света и за този голям идиот, който кръжи от векове в пространството, без да мръдне, който вие, плюе и разтерзава сам себе си? [...]