Тони Джъд

Тони Джъд (1948–2010) е известен англо-американски историк и есеист. Професор по съвременна история в "Кеймбридж", "Оксфорд", "Бъркли" и Нюйоркския университет. Носител на Наградата за мир „Ерих Мария Ремарк“ (2007) и на Наградата за европейска книга за изследването си „След войната. История на Европа след 1945 г.“ (български превод 2012 г., издателство „Сиела“).

Да мислиш двайсети век

С право смятаме, че ХХ век е доминиран от насилничество и политически екстремизъм, не можем обаче да вникнем в смисъла му, ако не осъзнаем, че този насилнически екстремизъм е упражнявал притегателна сила за много по-голям брой хора, отколкото сме склонни да допуснем. Това, че либерализмът с времето се оказва победител е едно от истински неочакваните развития на века. Либерализмът, също както и капитализмът, се е оказал изненадващо адаптивен – защо е било така, е една от главните теми на нашата книга. [...]