Стефан Куртоа

Стефан Куртоа (род. 1947 г.) е известен френски историк, професор в Католическия институт за висши изследвания и директор на сп. „Комунизъм“. Автор на множество публикации, сред които и съставената от него „Черна книга на комунизма“ (бълг. издание в два тома, 1997–2004). Сред последните му книги са: „Ленин, изобретателят на тоталитаризма“ (2017), както и „1939 г., съветско-нацисткият пакт: началото на европейския разлом“ (2019).


Как Путин изпадна в делириум

Войната, която Русия започна срещу Украйна, стъписа и смути повечето наблюдатели, които заповтаряха на воля: „Никога не съм си представял това“. След три месеца война, която трябваше да трае три дни, „невъобразимото“ си остава тайна. Да не би Владимир Путин наистина да е полудял? Като историк смятам, че сме изправени пред „психосоциален процес“ (взаимопроникване между психологията и социалния живот), който води до логически делириум. Става дума за симптоматично разстройство у диктаторите на ХХ... [...]