Жил Дельоз

Жил Дельоз (1925–1995) е френски философ, чиито изследвания съчетават историята на философията с психоанализата, киното и политическата мисъл. На български език са преведени следните негови трудове: „Що е философия?“ (1995), „Различие и повторение“ (1999), „Анти-Едип: капитализъм и шизофрения 1“ (2004), „Хиляда плоскости: капитализъм и шизофрения 2“ (2009) – в съавторство с Феликс Гатари, издадени от „Критика и хуманизъм“, както и „Кафка. За една малка литература“ („Сонм“, 2009).

Пруст и знаците

В какво се състои единството на „По следите на изгубеното време“? Знаем поне в какво не се състои. То не се състои в паметта, дори в неволния спомен. Същността на Търсенето не се заключава в маслената курабия (мадлената) или в паветата. От една страна, Търсенето е не просто усилие на спомена, изследване на паметта: търсенето трябва да се разбира в широк смисъл, като „търсене на истината“. От друга страна, изгубеното време е не просто изминалото време; то е и времето, което губим, както личи от израза „губя си времето“. [...]