Ксавие Рей

Ксавие Рей е бивш възпитаник на „Екол нормал сюпериор“. Куратор на изложби и изкуствовед, дипломиран от Висшия национален институт на културното наследство. Бил е директор на колекциите на Музея „Орсе“, а от 2017 г. до 2021 г. директор на музеите в Марсилия. От 2021 г. ръководи Националния музей за модерно изкуство център „Жорж Помпиду“.

Социалното измерение на музея

Музеят се обръща към всички – чрез своята история и възможности. Това е демократично пространство, което служи на обществото, за да могат хората вътре в него не само да получават знания, но и да изразяват своето мнение. Тази по-широка дефиниция препраща към идеята защо музеят трябва да бъде финансиран и защо държавата и общините отделят за него обществен ресурс. А Центърът „Помпиду“ е може би от първите музеи, въплъщаващи тази идея. Тази година той навършва 45 години и изцяло се справя с днешните предизвикателства. [...]