Владимир Градев

Проф. Владимир Градев преподава теория на религията в специалност „Културология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Философия на религията“ в Нов български университет. Основните му изследователски интереси са в областта на философия на религията, съвременната философия, културологията и политическите науки. От 2001 до 2006 г. е посланик на България при Светия престол и Малтийския орден. Автор е на книгите „Силите на субекта. Опит върху философията на Мишел Фуко“ (1999), „Прекъсването на пътя“ (2000), „Политика и спасение” (2005), „Между абсолютното тайнство и нищото“ (2007), „Това не е религия“ (2013), „Излизания“ (2015), „Разпознавания. По пътищата на душата“ (2017), „Приближавания“ (2019).

За благите дъждове на превода

„Кентърбърийски разкази“ са космос също както „Божествена комедия“ или „Дон Кихот“ на Сервантес, знам, че не мога да ги обхвана и схвана изцяло, но знам също, че без тях животът ми нямаше да бъде толкова разнообразен и интересен. Джефри Чосър е имал богата кариера на висш сановник и дипломат на трима крале. Постоянно в движение, той е един от първите истински европейци и с наслада разказва за своите пътувания в Англия и по света както с тялото си, така и с въображението си. Част от раждащия се тогава хуманизъм... [...]

Ужасяващ гений

Ужасяващ гений

Как можем да определим и ситуираме този ужасяващ гений, който надхвърля и своята, и нашата епоха с всичките им научни, интелектуални, духовни трансформации? Бароков писател в класическия век, янсенист сред католиците, песимист сред хуманистите, диалектик сред картезианците, вярващ сред учените, играч сред вярващите, Паскал не може да бъде отъждествен с никоя школа, с никое направление. „Аз съм сам“, Je suyis seul, живее, както пише той. Как да свържем многото, често противоположни пътища, които се пресичат в него? Строг и последователен ум, той стига до нас разпилян на фрагменти. Превъзходен мислител, възхитителен учен, изключителен християнин, за него не може да се каже, че е философ, „математик, проповедник, нито красноречив, а почтен човек“, т.е. изградена и завършена личност в изкуството на живота, универсалното качество, което той единствено харесва. Паскал е класик не защото е съвършен, а защото надхвърля забравите и раните на времето и все така ни говори за най-живите и страстни въпроси на нашето съществуване. Той знае, че ако пишещият иска да бъде разбран, трябва така да разсъждава, сякаш разговаря, и неговите мисли са „породени от обикновени житейски събеседвания“. [...]

Божественият пламък

Божественият пламък

Изясняването на отношението между Данте и неговия век показва колко наивна е вярата на историцизма не само че може да възкреси миналото, такова каквото е било, но и че може да подчини поета на епохата. С индивидуалистичното си схващане за човека и създаването на литературния италиански, той е на прага на новото време. Ренесансът е отговорът, който дава Флоренция на предизвикателството на Данте, но самият Ренесанс се съдържа вече в Данте. Нека обаче не се поддаваме на изкушението да правим флорентинския поет преждевременно модерен, сякаш заради величието си той трябва да ни прилича и да споделя, пък било и несъзнавано, нашите понятия, ценности, нагласи, а да подемем неговото предизвикателство и да се запитаме как би съдил той днес нашите начини на живот, нашите форми на духовност и власт. Всъщност радикалната критика на неговото настояще, удивителната поетична и идейна новост на творчеството му не изстрелват Данте напред към нашия век, а встрани и нагоре, трансверсално спрямо мислите и действията, както на собственото му, така и на нашето, а и на всяко време. Поетът разчупва която и да е рамка. В това е гениалното своеобразие на този „разночинец от старо римско потекло“, който не може да бъде сведен нито до вярванията на съвремието му, нито до нашите предпоставки. [...]

Свободата на Рафаело

Свободата на Рафаело

През 1520 г. Рафаело е на върха на своята слава: постигнал е богатство, влияние, известност, на които не се е радвал преди него, а и след него никой художник. Съвременниците му го наричат il pittore divino, божествения художник, и благоговеят пред боговдъхновеното му дарование. Притежава дворец. Има не само голямо ателие, но и своя свита, цял двор. Живее не като художник, а като принц. В разцвета на силите си, на 37 години и вече свършил работа за три живота, Рафаело внезапно ляга болен на 28 март 1520 г. и след седмица си отива от този свят. Причината за смъртта му е неясна. Рафаело умира на 6 април 1520 г, Велики петък, деня, в който се е родил през 1483 г. Раждането и умирането се вливат едно в друго, като това „забележително съвпадение“ е схванато като ясно знамение, че последният ден от земния му живот е първият от небесния му. Датата припомня и за друга прочута смърт – тази на Лаура, която Петрарка среща на Велики петък, 6 април 1327 г., и която е покосена от черната чума на 6 април 1348 г. [...]