Патрик Модиано

Патрик Модиано е роден на 30 юли 1945 г. в Булон-Бианкур край Париж в семейството на еврейски търговец и фламандска актриса. Двамата се запознали по време на германската окупация. Модиано израства при баба си и дядо си, а младостта си прекарва в интернат. Смъртта на десетгодишния му брат го разтърсва дълбоко. На български са издадени книгите му „Улица „Тъмните магазинчета“, „Вила „Тъга“, „Сватбено пътешествие“, „Недели през август“, „От дълбините на забравата“, „Непознати“, „Вратата на детството“, „Семейна книжка“, „Нощна стража“, „Околовръстни булеварди“, „Младост“, „Среднощно пътешествие“, „Кучешко потекло“, „Дора Брюдер“ и др. Носител на Нобелова
награда за литература за 2014 г.

Бялата страница на забравата

„Сред всички тези бели и празни страници не можех да откъсна очи от фразата, която всеки път ме стъписваше, докато прелиствах бележника: „Ако знаех…“. Един мъж попада вкъщи на неприключено досие от времето, когато е работил за детективска агенция, и след десетилетия се впуска по дирите на тайнствено изчезнала жена, известна като Ноел Льофевр. Разговор с нобелиста за най-новия му роман, излязъл в края на 2019 г., и откъс от творбата. [...]

Бягство от дремещите спомени. Разговор с Патрик Модиано

Наистина в последната ми книга „Дремещи спомени“ се срещат герои, изникващи в предходните ми книги… Може би защото става дума за един-единствен „роман“, писан по непрекъснат начин. Някои от тези герои се открояват далеч по-ясно, отколкото в другите романи, ала се случва някой от тях да не носи вече същото име, което показва несигурностите на паметта. [...]