Едно ново начало

От този брой „Култура“ става месечник с нов облик и нов екип. Културата е форма, вписана във времето, дори да се самоосъзнава в опозиция спрямо него. Колкото и да ни се иска да опазим уюта на творческите си занимания от нечовешките ускорения на интернет епохата, идва миг, когато става ясно, че нищо не е както преди, а отказът от промяна не води доникъде, освен че прерязва връзката с едно или друго поколение. [...]