В очакване на Пловдив 2019

Ако реално погледнем цифрите, „Пловдив 2019” е прецедент за новата история на страната – инвестираните средства за културна програма са най-голямата субсидия, правена някога – близо 30 милиона лева. Но административната законова процедура на кандидатстване по отворени покани, чрез които се изгражда цялата програма, е безпрецедентно тежка на фона на опита на нашите колеги в ЕС. Това прави изключително сложна задачата да привлечем големи международни артисти да кандидатстват към нас. [...]