Крехката свобода

Национализмът е преди всичко идея за племето. А това е чиста фантазия. Племето не е съществувало по начина, по който националистите ни разказват за него: едно до съвършенство интегрирано общество, в което говорят на един и същи език и вярват в един и същи бог. Според антропологията племето е било свят на терор и насилие. Проповедниците на национализма бленуват във фантазиите си за съвършено общество, идентично с обществото на комунистите. Един свят, чийто общ принцип е наложен на всички. [...]

Умирането на Иисус

Иисус избира смъртта, понеже осъзнава самата смърт в сотериологичен смисъл, като избавление. То се състои в това, че смъртта е мост, който по естествен начин въвежда вървящия по него човек към нов живот; че смъртта е дига, насочваща разпенената вода в предварително избрана посока. Сотериологичната ценност на смъртта се наслагва над естествената динамика, иманентна на умирането на човека. Умирането е видимият знак на невидимото раждане. И едва това допускане ни изяснява защо Иисус предизвиква смъртта. [...]

Преоткриване на нацията

В университетите от трийсет години насам се забелязва тенденция нацията да се табуизира. От ляволибералните позиции, които заемам, аз заставам срещу крайната левица, която смята, че нациите трябва да се премахнат. И се опитвам да бъда чута от нея. Съгласна съм с пледоарията на Ралф Дарендорф от 1994 г. за една „хетерогенна нация“: „Този, който обявява неотклонно смъртта на националната държава, унищожава фундамента на правовата държава и демокрацията“. [...]

Доверие и независимост

Трябва да разберем какво означава обективност. Обективността не означава да си неутрален или винаги да представяш двете страни. Тя има предвид, че всички ние имаме предубеждения и трябва да се опитваме да ги оставим настрана, доколкото е възможно, когато правим нашите репортажи. Добрият журналистически материал обяснява на хората какво сме открили и че сме го направили честно и непоколебимо. Без да увъртаме. Не бива да се застъпваме за нищо друго освен за фактите и за истината. [...]