Консервирани премълчавания

Наблюдавам себе си, а и публиката в изложбата „Премълчители“. Разхождаме се сред стойките с полуотворени консервни кутии – с различна големина, на различна височина, някои сдвоени, други разположени по близост или по контраст в историческо време, или по политически позиции, или пък по тембър и изказ. Връзки на най-различни нива има в тази инсталация – заложени са от художника така, че зрителят сам да ги открива, прокарва или създава в пълна свобода според собствените си знания и опит. [...]

Загадката на несъвършения кадър. Разговор с Константин Вълков

Камерата ми е стара и няма автоматичен режим. Но днес изобщо не мисля за настройките. Не съм и най-добрият фотограф по отношение на редактирането на фотографиите след това, а може би и не трябва да бъда. Защото си мисля, че тези малки несъвършенства или по-скоро – истината, представена по този начин, е много по-ценна, отколкото всичко да бъде изгладено и кадрирано, както трябва, да последния детайл. Защото накрая се появява нещо, което не е реалният живот. [...]