ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Калин Михайлов

Калин Михайлов

19 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Доц. д-р Калин Михайлов (род. 1966 г., в София) е литературовед, есеист и поет, преподавател по западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор e на книгите „Стихотворения“ (1991), „Тихи трипове“ (1998), „Мориак и Бернанос – два романни свята между насилието и любовта“ (2006; с версия на френски език от 2011), „Пролята за теб. Стихотворения и фрагменти“ (2007), „Християнство и идентичност“ (2007), “Християнската литература – между вписването и отграничаването” (2013), “Нужен” (2016). Специализирал е по темата „Вяра и литература“ във Фрибур, Швейцария (1993-1994), с подкрепата на Фондация „Кацаров“, и в Пасау, Германия (2002-2003). Член-съосновател на „Академичния кръг по сравнително литературознание“ (CALIC-ACCL). Лектор по български език и култура в Университета на Саарланд, Германия (2012–2014).

Три отгласа от едно участие

Художествената литература наистина може да ни помогне там, където богословската понякога се оказва безпомощна. Добрата художествена литература, онази, която е обърната към “пътя тесен с широки хоризонти”.

Памет за края

Размисли по повод романа „Антихрист” на Мартин Ралчевски, изд. „Хермес“, 2016 г.

Името на милостта

Много от героите в разказите на Деян Енев се надяват, че животът не е само “това”, което се вижда на пръв поглед. Че има повече.

Живот претворен

Литургичният принцип в разказите на Деян Енев ни отвежда до един “прорез” в съществуването, в чийто (полу)мрак трябва да надникнем задължително, ако искаме след това да вдигнем поглед нагоре и да се възземем над видяното.

За „Гризли” и невидимата граница в разказите на Деян Енев

Поетическото внушение в книгата като цяло ми говори за една невидима граница, повече духовно-нравствена и екзистенциална, макар и винаги с уловими социални измерения, която не бива да бъде преминавана с лека ръка.

Пъстра като живота и докосваща се до Живота

„Бутик за поезия“, Венцислав Енчев, София, „Булгед“, 2014

Християнската литература

Какви са същностните черти, които „правят” една литературна творба да бъде християнска? И къде минават разграничителните линии между нея и другите творби? На тези въпроси са посветени текстовете в книгата (УИ „Св. Климент Охридски”), от която публикуваме откъс. Вижте и видеото с автора от представянето на сборника в Енорийския център на храм „Св. св. Кирил и Методий” в София.

Две птички

Моля се на Твореца на всичко видимо и невидимо, нашата надежда за възраждане на България днес да не бъде прегазена без милост. Да намери зелено клонче, на което да кацне, да се укрепи и да политне отново към небето. Този път – по-високо, с по-широк замах.

Тим Паркс & Калин Михайлов

Защо да четем една книга до края?

На всяка цена ли трябва да довършим четенето на една книга или можем да спрем преди финала? Можем ли да захвърлим книгата във всеки миг и на която и да е фраза, както според Кафка постъпват даже писателите? Абсолютно наложителен ли е прочитът докрай на големите класически творби? Сблъсък на мненията на Тим Паркс и Калин Михайлов.