ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Химни за невидимото

„Хроники и химни“, Александър Секулов, ИК „Хермес“, С., 2018 г.

Фридерике Майрьокер

само ЖЕСТОКО седя

Не е лесно да се отговори на въпроса Коя е Фридерике Майрьокер? – пише преводачката ѝ Бисера Дакова в предговора към книгата „само ЖЕСТОКО седя“ (изд. „Ерго“, София, 2019). Публикуваме откъс от текста на видната австрийска писателка, създала над 80 книги с поезия, проза, радиопиеси, четива за деца.

Отговорите на Андрей Тарковски

„Уловеното време“, Андрей Тарковски, ИК „Колибри“, 2019 г., превод от руски Владимир Игнатовски

Десислава Неделчева

Третият принцип

„Накъде тече реката“, Чавдар Ценов, издателство „Жанет 45“, 2018 г.

Александър Геров

Само трайните неща

В първата книга от поредицата „Поет за поета“ на изд. „Аквариус“ Иван Цанев избира стихотворения от Александър Геров, един от най-значимите български поети на ХХ век. Освен тях – десет посветени на Геров стихотворения на поети от различни поколения.

Владо Трифонов

Суета, суета…

Романът „Суета, суета...“ е написан с познание на големите фигури в българската култура. Публикуваме откъс от него. 

Джорджо Агамбен

Homo sacer II

Втората част на Homo sacer от Джорджо Агамбен преосмисля проекта на европейската модерност през призмата на феномени като „извънредно положение“ и „гражданска война“. Проблематиката е толкова актуална, че читатели на текста би следвало да бъдат тревожни и развълнувани умове от всякакви дисциплинарни полета. Откъс от изданието на „КХ – Критика и Хуманизъм“.

Баба Яга за начинаещи

„Баба Яга снесла яйце“, Дубравка Угрешич, ИК „Колибри“, 2019 г., превод Русанка Ляпова

Андрей Тарковски

Уловеното време

Това е разказ за живота на Тарковски в изкуството, за „Иваново детство“, „Андрей Рубльов“, „Соларис“, „Сталкер“, „Носталгия“, „Жертвоприношение“, филми, превърнали се в неделима част от световната култура. Но преди всичко книгата разкрива феномена на киното през възгледа на гениалния режисьор. Публикуваме откъс от изданието на ИК „Колибри“, превод Владимир Игнатовски.

Последната легенда

„Падането на Гондолин“, Дж.Р.Р.Толкин, под редакцията на Кристофър Толкин, превод Любомир Николов, изд. „Бард“, 2019 г.