Людмила Димова, Тони Николов


„Съседите“ преди Венеция

В основата на „Съседите“ са неразказаните истории на хора, които комунистическият режим преследва, лишава от свобода без присъди, обявява за „врагове на народа“ и праща в лагери за принудителен труд. Проектът е насочен към „културата на мълчание“, както я определя Лилия Топузова. В България репресиите при комунизма са известни, но не са предмет на обществен дебат, няма разказ в учебниците, няма „места на паметта“, не се говори за „помирение“. „Съседите“ съчетава устни истории, теренни проучвания, етнография и технологии... [...]

Формата винаги е недостатъчна. Разговор със Станислав Памукчиев

Ние постоянно опредметяваме духовна и душевна енергия. Художникът е обречен на глина, на боя, на някакъв вид материалност. Това вчувстване, а сетне и материализиране някой път преживявам като грях. Успокоението ми е, че създавам символни знаци и че срещата с тях може да ни върне „горе“. Дон ДеЛило казва, че „ние сме работници в асансьор“. Нашата артистична интуиция хваща съдържания незнайно откъде и се опитва чрез визуализации и символизации да им намери присъствие, те да бъдат ключ към тези съдържания. [...]

Културата и некултурата. Разговор с Иглика Трифонова

Когато КУЛТУРАТА се неглижира, на нейно място веднага се настанява НЕКУЛТУРАТА. Това е обществен закон. И днес наблюдаваме проявленията на тази жизнена некултура, живеем в нея. Огромна част от неслучването, неуспехите и апатията в общностите ни са следствие от нея. Не съм оптимист. В институционалните разговори за стратегията за култура напоследък се чувствам така, сякаш казвам на едни хора: „Ама вие трябва да се стремите към по високи личностни и духовни хоризонти… трябва да обичате“... [...]

Разкази за доброто в трудно време. Разговор с Вили Лилков

Покрай изследванията си за съдбата на хора, осъдени от Народния съд, установих, че много евреи са свидетелствали за помощта от бивши народни представители в периода на действие на Закона за защита на нацията. Така постепенно се появи идеята да опиша как българите са се отнасяли към евреите в годините на ВСВ. Убеден съм, че спасението е станало факт, защото хора от всички слоеве на българското общество са оказвали подкрепа на евреите. И това се дължи на добрата интерграция на евреите в българското общество. [...]