Людмила Димова, Тони Николов


Преход и посткомунизъм. Разговор с Веселин Методиев

Освен наивитета от 90-те години имаше и едно свръхочакване. Помня това свръхочакване в самия себе си след огромния митинг на Орлов мост. Това наличие на хора, този оптимизъм породи огромни очаквания. Нереални очаквания. Спецификата на големите очаквания е, че нещо трябва да бъде извършено от някой друг. Имаше очакване, че „ще стане като в Европа“. „Ще стане“ обаче не предполага усилие от страна на човека, който го произнася. „Ще стане“ някъде, някой ще го направи. Това е илюзия. [...]

Борбата с фалшификатите. Разговор с Ангел Папалезов

Идентифицирането на произведенията е европейска практика. Във всяка държава има регистър на произведенията на изкуството, но е различен обхватът на творбите, които минават през тази процедура. В Италия този срок за регистрация е взет от европейските директиви – всички творби, по-стари от 50 години, минават през регистрация. Докато работехме върху Закона за културното наследство преди 2009 г., постигнахме съгласие относно „италианския модел“. [...]

Оригинали и ментета. Разговор с Кристина Белева

Фалшификатите не са феномен на нашето време. Историята помни легендарни фалшификатори и куриозни фалшификати – примерите до днес са безброй. Затова, що се отнася до скандала в галерия „Структура“, съм изненадана, че има учудени. Търговията с изкуство се подчинява на същите икономически закони, като всяка друга стока. Фалшификати се появяват, когато има посредник между художника и купувача и когато има условия на търсене и предлагане. По време на социализма фалшификати на картини в България нямаше и това е обяснимо. [...]

Фотографията е свобода. Разговор с Йозеф Куделка

Имам едно правило: никога не говоря за фотографиите си! И не ги обяснявам. Обичам да слушам какво другите казват за тях. Да си фотограф е нещо трудно, не е само да натискаш копчето. Трябва да отделиш работата си като фотограф от външната преценка. Затова никога не говоря за моите фотографии. Разглеждам ги едва когато бъдат отпечатани. Мисля, че фотографията е единствената творческа дейност, при която можеш да стигнеш до майсторска творба случайно. [...]