Димитър Димов

Димитър Димов е експерт в Института за изследване на близкото минало.

Дисидентството за ученици

Институтът за изследване на близкото минало проведе пилотен проект с ученици от 127 СОУ в 10-и и 11-и клас, посветен на конфликта между идеологически форматираната култура при „живковския социализъм“ и алтернативните културни движения от този период, в сътрудничество с пет изследователски и обществени организации със сходен профил от Унгария, Полша, Чехия, Румъния и Албания. [...]